"Ένα τοπίο... φράκταλ!"


Η β' δημοτικού του 1ου Δημοτικού Διονύσου πειραματίστηκε με τις... φράκταλ ιδιότητες των φυσικών μορφών και δημιούργησε τοπία-πίνακες!

Αναζήτηση