"Μικροί... Αρχιτέκτονες!"


Τα βασικά στοιχεία τής αρχιτεκτονικής και τί προσφέρουν στους ανθρώπους! Με την Α' Δημοτικού του Neue Schule Athen...

Πρόσφατα

© 2021 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com