"Γέφυρες και Ποταμοί!"


Ένα μάθημα για τις γέφυρες και το εκφορικό σύστημα με την Δ' Δημοτικού του Neue Schule Athen: περνάμε από τις 2 στις 3 διαστάσεις και πειραματιζόμαστε με τις μακέτες μας!

Αναζήτηση