"Κάστρα: ένα ταξίδι στον χώρο!"


Από τα κάστρα της κεντρικής Ευρώπης στα κάστρα των Κυκλάδων: οι λέξεις, η ιστορία και η αρχιτεκτονική, με την Ε' Δημοτικού του Neue Schule Athen!

Πρόσφατα

© 2021 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com