"Κάστρα: ένα ταξίδι στον χώρο!"

29.5.2019

Από τα κάστρα της κεντρικής Ευρώπης στα κάστρα των Κυκλάδων: οι λέξεις, η ιστορία και η αρχιτεκτονική, με την Ε' Δημοτικού του Neue Schule Athen!

Share on Facebook
Please reload

Πρόσφατα
Please reload

© 2020 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com