"Ήρωες και Αφηγητές!"


Προσανατολισμός στον χώρο, οπτικοποίηση σεναρίου και τα βασικά μίας μακέτας, με τους μικρούς μαθητές της Μαίρης Πόππινς!

Αναζήτηση