Σήματα και Σχήματα!


Με αφορμή την οδική ασφάλεια και τα σήματα του ΚΟΚ, οι μικροί μαθητές τής Α' Δημοτικού τής Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών μετέφεραν σε μακέτες ένα απλό και καθημερινό σενάριο!

Πρόσφατα

© 2021 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com