Ένα αρχαίο γεφύρι: πειραματίζομαι στις 2 και τις 3 διαστάσεις!


Ένα μάθημα για το εκφορικό σύστημα αλλά και την τεχνολογία ως εφαρμογή της γνώσης στην επίλυση προβλημάτων! Με την γ' δημοτικού του Α' Αρσακείου Εκάλης

Αναζήτηση