Πρωινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής Μπωντέν


Τα βασικά της Αρχιτεκτονικής: από τα γεωμετρικά σχήματα στα υλικά! Στο Πρωινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής με τα "Πουλάκια" του Νηπιακού Κέντρου Μπωντέν!

Πρόσφατα

© 2021 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com