"Ένα συμμετρικό πάρκο!"

18.3.2019

Σήμερα η β' δημοτικού της Γενναδίου Σχολής πειραματίστηκε με τις προβολές των στερεών και την κατοπτρική συμμετρία!

 

Share on Facebook
Please reload

Πρόσφατα
Please reload

© 2020 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com