"Σήματα και Σχήματα!"


"Σήματα και Σχήματα!": με τους μικρούς μαθητές της Α' Δημοτικού του Β' Δημοτικού Αρσακείου Ψυχικού προσεγγίσαμε διαφορετικά το πάντοτε επίκαιρο θέμα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας των παιδιών στην πόλη: στις μακέτες τους συμπυκνώθηκαν οι παρατηρήσεις και οι εμπειρίες τους από όσα βλέπουν και κρίνουν κάθε μέρα, από και προς το σχολείο!

Αναζήτηση