"Ήρωες και Αφηγητές!"


Αφήγηση και κίνηση στον χώρο, μέσα από τις μακέτες των μικρών μαθητών του νηπιαγωγείου της Νέας Γενιάς Ζηρίδη!

Αναζήτηση