"Ήρωες και Αφηγητές"


Σήμερα μιλήσαμε για τις μεταμορφώσεις των ζώων που παίρνουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά στους κλασικούς μύθους αλλά και τα πιο σύγχρονα παραμύθια και για τη σημασία τους στην κατανόηση του χώρου που μας περιβάλλει. Στη συνέχεια οι μικροί μαθητές τής Α' Δημοτικού του 1ου Δημοτικού Διονύσου πειραματίστηκαν με τις διαφορές ήρωα και αφηγητή σε αυτές τις ιστορίες και δοκίμασαν τις εκφράσουν μέσα από τις μακέτες τους!

Αναζήτηση