"Ένα συμμετρικό πάρκο"

Μέσα από ένα πρωτότυπο τετράδιο, μάθαμε για τις ιδιότητες της συμμετρίας, τις προβολές των στερεών και πειραματιστήκαμε με τις 2 και 3 διαστάσεις ενός φανταστικού πάρκου (Β' Δημοτικού 1ου Δημοτικού Διονύσου)!

Αναζήτηση