Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής Γ΄Δημοτικού

Στο έδαφος θεμελιώνονται όλες οι κατασκευές. Ο πιο κατάλληλος τρόπος για να ξεκινήσουμε το Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής με την Γ' Δημοτικού της Σχολής Ουρσουλινών ήταν να διερευνήσουμε τρόπους αναπαράστασής του στις δύο και τρεις διαστάσεις, μέσα από τις τεχνικές της αρχιτεκτονικής μακέτας. Και αφού κατακτήσαμε τον χειρισμό των υψομετρικών καμπυλών, στο β' μέρος περάσαμε σε μικρότερη κλίμακα, αυτή του δωματίου: αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε την τάξη μας! Μετρήσαμε διαστάσεις, περάσαμε από το ανάπτυγμα στις τρεις διαστάσεις και ελέγξαμε βασικούς νόμους της προοπτικής!

Αναζήτηση