"Σπίτι με κήπο!"


Το Zoomology πλαισίωσε την ομάδα των μικρών μαθητών του Littles που έχει καταπιαστεί με κατασκευές και μέσα από αυτές ανακαλύπτει τα μυστικά της φυσικής και της μηχανικής. Είδαμε τα βασικά γεωμετρικά σχήματα, τις προβολές τους και τις διαφορές τους από τις φυσικές μορφές και με αφορμή τις μακέτες που κατασκεύασαν, μιλήσαμε για τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής!

Αναζήτηση