Ο Viollet-le-Duc για το σχέδιο

Μεταφράζοντας ελεύθερα ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα: ...το σχέδιο, αν διδαχτεί όπως πρέπει, κατά τη γνώμη μου δεν ωθεί ένα παιδί να γίνει καλλιτέχνης, όπως άλλωστε και η διδασκαλία της γλώσσας δεν το ωθεί να γίνει ποιητής […] Το σχέδιο είναι απλά ένα μέσο για να καταγράφει κανείς τις παρατηρήσεις του με τη βοήθεια μίας γλώσσας, που τις χαράσσει στο πνεύμα του και του επιτρέπει να τις χρησιμοποιεί, όποιο κι αν είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσει… Viollet-le-Duc, "Histoire d'un dessinateur, Comment on apprend à dessiner", 1879 (Chapitre VI)

Αναζήτηση