"Μνημεία και Χρόνος"


"Μνημεία και Χρόνος" με την Δ' Δημοτικού του Neue Schule Athen: κλασική αρχιτεκτονική, φθορά και καταστροφές σε ένα μάθημα!

Αναζήτηση