"Συμμετρίες!"


Ξεκινήσαμε τη χρονιά δυναμικά με το μάθημα "Συμμετρίες" στη β' Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Παλλάδιο!

Αναζήτηση