"Σήματα και Σχήματα!"

"Σήματα και Σχήματα!": ένα μάθημα για να προσεγγίσουμε διαφορετικά το πάντοτε επίκαιρο θέμα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας των παιδιών στην πόλη: στις μακέτες των μικρών μαθητών τής Α' Δημοτικού τής Σχολής Ουρσουλινών συμπυκνώθηκαν οι έξοχες παρατηρήσεις τους και οι εμπειρίες τους από όσα βλέπουν και κρίνουν κάθε μέρα, από και προς το σχολείο!

Αναζήτηση