"Χαρτο...γραφώ από ψηλά!"

Με την γ' δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών ολοκληρώσαμε σήμερα ένα μάθημα για τη γεωμορφολογία, τα φράκταλ και τις ισοϋψείς καμπύλες! Με απλά υλικά και έναν μαυροπίνακα, τα παιδιά κατασκεύασαν μικροκόσμους με βουνά, χερσονήσους, ποτάμια και χωριά και σχεδίασαν τους αντίστοιχους χάρτες!

Αναζήτηση