"Χαρτο...γραφώ από ψηλά!"

25.4.2018

Με την γ' δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών ολοκληρώσαμε σήμερα ένα μάθημα για τη γεωμορφολογία, τα φράκταλ και τις ισοϋψείς καμπύλες! Με απλά υλικά και έναν μαυροπίνακα, τα παιδιά κατασκεύασαν μικροκόσμους με βουνά, χερσονήσους, ποτάμια και χωριά και σχεδίασαν τους αντίστοιχους χάρτες!

Share on Facebook
Please reload

Πρόσφατα
Please reload

© 2020 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com