"Από τη μακέτα στο χαρτί..."

Με τους μικρούς μαθητές τής Β' Δημοτικού των Εκπ. Καντά μιλήσαμε για τις προβολές των στερεών στο επίπεδο και για την ιεράρχηση των σχημάτων στους χάρτες. Μετά τα παιδιά κατασκεύασαν τις μακέτες τους σύμφωνα με 3 χωρικούς κανόνες. Έτσι στο τέλος οι μακέτες συνδυάστηκαν σε ομάδες για να σχηματίσουν διάφορες παραλλαγές της υπαίθρου!

Αναζήτηση