"Ήρωες και Αφηγητές!"

Με τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου της Νέας Γενιάς Ζηρίδη ολοκληρώσαμε ένα μάθημα για τη διαφορετική οπτική γωνία του αφηγητή και του ήρωα μιας ιστορίας και, μέσα από τις μακέτες των παιδιών, κάναμε ένα μικρό πείραμα με πολλά...ίχνη. Θέτοντας απλούς κανόνες σε οικεία σενάρια, τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους μικρόκοσμους και αναγνωρίζουν τις χωρικές σχέσεις και τη σημασία του προσανατολισμού.

Αναζήτηση