Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #7

Σήμερα παρατηρήσαμε πώς αναπτύσσονται τα δέντρα, μιλήσαμε για την αρχιτεκτονική των κλαδιών και περάσαμε κατ' ευθείαν στην πράξη: προσαρμόσαμε τους μαρκαδόρους μας στις ακτίνες του "παράξενου φίλου" από mecano για να φτιάξουμε "τυχαία" φυλλώματα και μεγαλώσαμε από ένα δέντρο ο καθένας!

EndFragment

Αναζήτηση