Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #5

Σήμερα μάθαμε πώς φαίνονται τα αντικείμενα που είναι κοντά ή μακριά από εμάς και καταφέραμε να σχεδιάσουμε ένα τοπίο εφαρμόζοντας τις βασικές μεθόδους της προοπτικής!

Αναζήτηση