Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #4

StartFragmentΑπογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #4 στη Μπωντέν: Σήμερα μιλήσαμε για τον Παρθενώνα! Αφού μάθαμε πώς και γιατί παλιώνουν τα μνημεία, στήσαμε κι εμείς τον ναό και προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε το πέρασμα του χρόνου..EndFragment

Αναζήτηση