Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #3

StartFragmentΑπογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #3 στις εγκαταστάσεις του Νηπιακού Κέντρου Μπωντέν στην Κηφισιά: Από το επίπεδο στον χώρο: παρατηρώ τις διάφορες προβολές ενός στερεού στο επίπεδο και μετά φτιάχνω ένα μικρό σπίτι!EndFragment

Πρόσφατα

© 2020 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com