Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #2

Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #2 στις εγκαταστάσεις του Νηπιακού Κέντρου Μπωντέν στην Κηφισιά: Κατασκευάζω ένα χωριό και το αποτυπώνω στο χαρτί!

Αναζήτηση