Το απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής ξεκίνησε!


Απογευματινό Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #1 στις εγκαταστάσεις του Νηπιακού Κέντρου Μπωντέν στην Κηφισιά: Σχήματα στο επίπεδο, στερεά και σπαζοκεφαλιές με έναν κύβο!

Αναζήτηση