"Σπίτι με κήπο", σχήματα στις 2 και 3 διαστάσεις!

"Σπίτι με κήπο": Με τα πρωτάκια των Εκπαιδευτηρίων Παλλάδιο κάναμε ένα υπέροχο μάθημα για τη σχέση των επίπεδων σχημάτων με τα στερεά στον χώρο και για την ομοιότητα πολλών φυσικών μορφών σε διαφορετικές κλίμακες! Στη συνέχεια εφαρμόσαμε αυτά που μάθαμε σε μια μακέτα, όπου ο καθένας έβαλε τη φαντασία του και, κυρίως, την όρεξη για δημιουργία!

EndFragment

Αναζήτηση