Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #05 με τα "Πουλάκια" του Μπωντέν

Ανακεφαλαιώσαμε τις έννοιες της κάτοψης, της όψης και της τομής, μιλήσαμε για φάρους, ανεμόμυλους, καμπαναριά... και μετά αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε τον Πύργο της Πίζας!!

Αναζήτηση