Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής #04 με τα "Πουλάκια" του Μπωντέν

Η σημερινή μας συνάντηση είχε σαν θέμα τα σχέδια της "όψης" και της "τομής": μιλήσαμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και για το πώς "κόβουμε" ένα σπίτι για να δούμε το εσωτερικό του. Μετά κατασκευάσαμε μικρές μακέτες από χάρτινες και ξύλινες επιφάνειες έτσι, ώστε από τη μια πλευρά να φαίνεται το εσωτερικό τους, όπως στα σχέδια της ¨τομής"!...

Αναζήτηση