Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής με τα "Πουλάκια" του Μπωντέν

Στη σημερινή μας συνάντηση μιλήσαμε για κατόψεις και μάθαμε να εντοπίζουμε τα διάφορα δωμάτια και τον εξοπλισμό τους στα αρχιτεκτονικά σχέδια. Μετά αρχίσαμε να "ζωντανεύουμε" την κάτοψη του Σχολείου, ζωγραφίζοντας και τοποθετώντας τους τοίχους, τα δάπεδα και τα έπιπλα!

Αναζήτηση