"Ενα φράκταλ τοπίο..."

Ένα μάθημα για τους γεωλογικούς σχηματισμούς, για τις φράκταλ μορφές που συναντάμε στη φύση και για την απόδοση του εδάφους με τις ισοϋψείς καμπύλες, με τους μαθητές της Γ' Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Καντά!

Αναζήτηση