"Κήποι, χάρτες και φωλιές: οι μικρόκοσμοι του Μπωντέν"

Το νηπιακό κέντρο Μπωντέν και η ομάδα Zoomology διοργανώνουν τη δραστηριότητα "Κήποι, χάρτες και φωλιές: οι μικρόκοσμοι του Μπωντέν" για τους μικρούς μαθητές του προνηπίου. Πρόκειται για μια σειρά έξι διαδραστικών μαθημάτων που συνοδεύονται από ισάριθμες κατασκευές/δράσεις, με άξονα την αρχιτεκτονική και τη φύση. Αντλώντας έμπνευση από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του διατηρητέου κτηρίου που στεγάζει το νηπιαγωγείο, από τους εσωτερικούς χώρους αλλά και από τους κήπους που το περιβάλλουν, η ομάδα Zoomology έχει ετοιμάσει επιμέρους δραστηριότητες με παρουσιάσεις, συζητήσεις με τα παιδιά, ατομικές και ομαδικές κατασκευές.

Αναζήτηση