"Από τη μακέτα στο χαρτί" λίγο πριν... χιονίσει στα Εκπαιδευτήρια Καντά!

Η φύση με τα δέντρα, τα βουνά και το ποτάμι αποτέλεσε το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές της Β' Δημοτικού κατασκεύασαν τη μακέτα ενός μικρού χωριού. Οι φυσικές μορφές των δέντρων και της ροής του νερού και η αντίθεσή τους με τα γεωμετρικά σχήματα των σπιτιών έδωσαν την αφορμή να μιλήσουμε για τα στερεά, τις διάφορες προβολές τους στο επίπεδο, τη σημασία της χρήσης των γεωμετρικών όρων, την ιεράρχηση των μορφών στο σχέδιο, αλλά και την συμπύκνωση του χώρου και του χρόνου μέσα από τη μακέτα και την αφήγηση!

Μόλις που προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το μάθημα… γιατί αμέσως μετά χιόνισε πάνω από τις μακέτες!

Αναζήτηση