Ενα πάρκο με γλυπτά στα Εκπ. Πλάτωνα: από τον τρισδιάστατο χώρο στο χαρτί

Τα υπαίθρια γλυπτά του Henry Moore αποτέλεσαν την έμπνευση για ένα μάθημα περί στερεών, συμμετρίας και ιεράρχησης των μορφών, με τη Β' Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων "Ο Πλάτων". Οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους πάρκα με συνδυασμούς στερεών, βλάστησης και μονοπατιών και μετά σχεδίασαν τον αντικατοπτρισμό τους στο χαρτί! Μέσα από τη δημιουργία μακέτας μάθαμε για τη σμίκρυνση του χώρου και τη συγκρίναμε με τη συμπύκνωση του χρόνου στην αφήγηση γεγονότων ή ιστοριών. Παράλληλα εφαρμόσαμε όσα ήδη γνωρίζουμε για τη σχέση των επίπεδων σχημάτων με τα στερεά για να μιλήσουμε για προβολές και για τη σημασία της χρήσης του χάρακα στις μετρήσεις…

Αναζήτηση