Επιταχύνοντας το πέρασμα του χρόνου...


Με τους δασκάλους και τους μαθητές τής Δ' Δημοτικού της Σχολής Ουρσουλινών οργανώσαμε τη χρονιά που πέρασε ένα ιδιαίτερο project με πειραματικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική με τη γεωμετρία, τη φύση και τις ιδιότητες των υλικών. Μιλήσαμε για τους ανθρωπογενείς και τους φυσικούς παράγοντες που φθείρουν τα μνημεία και αλλοιώνουν τις κατασκευές, για τους τρόπους απόδοσης του τρισδιάστατου χώρου στις δύο διαστάσεις, για τις φράκταλ ιδιότητες των φυσικών μορφών.

Και μετά περάσαμε στην εφαρμογή: χωριστήκαμε σε ομάδες και παίξαμε εκ περιτροπής τον ρόλο του "χρόνου που κυλάει" και μετασχηματίζει ό,τι βρίσκεται γύρω μας: στήσαμε τη μακέτα μίας καινούργιας γειτονιάς και με μαρκαδόρους, αυτοκόλλητα, σφουγγάρια και κλαδιά "παλαιώσαμε" τις όψεις και είδαμε τη βλάστηση στις αυλές να θεριεύει!

Τι μάθαμε από αυτό το project;

Ότι μπορούμε να διαβάζουμε το τοπίο και το περιβάλλον γύρω μας αναλύοντας και ιεραρχώντας σχήματα και μορφές..

Ότι ανάλογα με το πώς παλαιώνουν οι κατασκευές και τα αντικείμενα αποκτούν άλλη όψη και άλλες αξίες..

Ότι χρησιμοποιώντας υλικά από τη φύση (αλλά και από την κασετίνα μας!) μπορούμε να αναπαραστήσουμε αυτά τα φαινόμενα με αναπάντεχα εικαστικά αποτελέσματα..

Σχολή Ουρσουλινών

Αναζήτηση