"Ζουμ" με τα τριτάκια στα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο

Με τους μαθητές της Γ' Δημοτικού μιλήσαμε για σχήματα και στερεά και κάναμε το "Πείραμα του Ντύρερ" με μια ιδιαίτερη κατασκευή!

Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο

Σχετικό άρθρο: dlvr.it/ML7WTX

Αναζήτηση