Όμιλος Αρχιτεκτονικής

Ενημερώθηκε: πριν 5 μέρες

Με τον "Όμιλο Αρχιτεκτονικής" (Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού) εισάγουμε τους μαθητές του Δημοτικού στις βασικές έννοιες του χώρου και της γεωμετρίας που είναι οι απαραίτητες βάσεις για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και καλλιεργούμε τις δεξιότητές τους στο σχέδιο και τις κατασκευές!


Αναζήτηση