Ένταξη του προγράμματός μας στην "Πλατφόρμα 21+ Εργαστήρια Δεξιοτήτων" του ΙΕΠ

Έγινε ενημέρωση: 20 Ιουλ 2021

Το πρόγραμμά μας με τίτλο: "Τοπία και Μακέτες!" που υπεβλήθη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αξιολογήθηκε, επανασχεδιάστηκε και εντάχθηκε στο θεματικό κύκλο "Φροντίζω το περιβάλλον" προκειμένου να δοκιμαστεί στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, που εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής!


180
.pdf
Download PDF • 1.42MB

Αναζήτηση