ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Οι δραστηριότητες του Zoomology απευθύνονται σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και διεξάγονται ανά τμήμα σχολικής τάξης, εντός του ωρολογίου προγράμματος και συνήθως στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. Τα μαθήματα είναι αυτοτελή και έχουν διάρκεια 2 διδακτικών ωρών (1½ έως 2 ώρες). Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι φορητός και δεν προϋποθέτει κάποια ιδιαίτερη σχολική υποδομή. Έτσι τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται είτε μέσα στην αίθουσα είτε σε άλλη αίθουσα δραστηριοτήτων (μόνη προϋπόθεση η δυνατότητα μερικής συσκότισης όταν η παρουσίαση περιλαμβάνει βίντεο). Για τις κατασκευές διανέμονται στους μαθητές ατομικά κιτ με όλα τα απαραίτητα υλικά.

Για κόστη, κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Στην περίπτωση έγκαιρων κρατήσεων (αρχές σχολικής χρονιάς μέχρι τέλη Οκτωβρίου) γίνονται ειδικές τιμές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

 

Κάθε χρόνο, η ομάδα Zoomology διεξάγει απογευματινά εργαστήρια με άξονα την αρχιτεκτονική και τις κατασκευές σε παιδιά 4 έως 8 ετών (ολιγομελή τμήματα). Το υλικό των μαθημάτων και οι κατασκευές είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και το γνωσιακό επίπεδο κάθε ηλικιακής ομάδας, ώστε οι μαθητές να οικειοποιούνται τις αντίστοιχες έννοιες και να τις υιοθετούν στο καθημερινό τους παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων γίνεται πρωτότυπη χρήση της τεχνολογίας και των φυσικών υλικών.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Τα μαθήματα του Zoomology διεξάγονται από αρχιτέκτονες με ιδιαιτερο ενδιαφέρον για τις ποικίλες σχέσεις της αρχιτεκτονικής με την εκπαίδευση, το παιχνίδι και τις κατασκευές. Οι δραστηριότητες έχουν συγκροτηθεί σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπ' όψη τις δεξιότητες και το γνωσιακό επίπεδο των μαθητών ανάλογα με την ηλικία και την τάξη.

Η Ελίζα Τσιβεριώτη είναι αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ, MSc Σχεδιασμός του Χώρου. Έχει διδάξει Γραμμικό Σχέδιο και Βιομηχανικό Σχεδιασμό στο ΤΕΙ Αθήνας, Τμ. Γραφιστικής ως εργαστηριακός συνεργάτης.

Ο Λεωνίδας Παλαιολόγος είναι αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, MSc Αποκατάσταση Μνημείων. Ένα από τα ενδιαφέροντά του είναι οι προεκτάσεις τής αρχιτεκτονικής πρακτικής στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η μεταφορά εννοιών και θεμάτων τής σχολικής ύλης στον χώρο των 3 διαστάσεων, μέσα από τις κατασκευές.