"Μνημεία και Χρόνος"

"Μνημεία & Χρόνος" με τους μαθητές της Δ' δημοτικού τής Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών!

Εργοστάσιο... ανακύκλωσης!

Κτήρια+Μηχανές=Εργοστάσια! Με τους μικρούς μαθητές του προνηπίου των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα - Γείτονα, μιλήσαμε για υλικά, σχήματα και πειράματα και δοκιμάσαμε να διαχωρίσουμε το χαρτί και το πλαστικό που καταλήγουν στην ανακύκλωση!

Πρόσφατα
Αρχείο
Αναζήτηση

© 2020 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com