"Ένα συμμετρικό πάρκο!"

Σήμερα η β' δημοτικού της Γενναδίου Σχολής πειραματίστηκε με τις προβολές των στερεών και την κατοπτρική συμμετρία!

"Μνημεία και Χρόνος"

Χρόνος, φθορά, συμμετρία, κατόψεις... με την Δ' Δημοτικού τής Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών!

"Ήρωες και Αφηγητές!"

Οι μικροί μαθητές στο νηπιαγωγείο "Φωτεινή" πειραματίζονται με εμπόδια και διαδρομές!

"Πειραματίζομαι με αφορμή… ένα σκίτσο!"

Σήμερα πειραμαματιστήκαμε με τις έννοιες της περιστροφής, της κίνησης και της τριβής: γρανάζια, κανόνες, αρχετυπικά σχήματα και κυρίως... φαντασία, με αφορμή ένα σχέδιο του Da Vinci για τεθωρακισμένο άρμα, με την Γ' Δημοτικού του Β' Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού!

"Δούρειος Ίππος"

"Δούρειος Ίππος" με την Γ' Δημοτικού τού Β' Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού: ετυμολογική, ιστορική και κατασκευαστική προσέγγιση που συμπυκνώθηκε στις ευφάνταστες μακέτες των μαθητών!

"Σήματα και Σχήματα!"

"Σήματα και Σχήματα!": με τους μικρούς μαθητές της Α' Δημοτικού του Β' Δημοτικού Αρσακείου Ψυχικού προσεγγίσαμε διαφορετικά το πάντοτε επίκαιρο θέμα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας των παιδιών στην πόλη: στις μακέτες τους συμπυκνώθηκαν οι παρατηρήσεις και οι εμπειρίες τους από όσα βλέπουν και κρίνουν κάθε μέρα, από και προς το σχολείο!

Πρόσφατα
Αρχείο
Αναζήτηση

© 2020 by ZOOMOLOGY. Proudly created with Wix.com